Prawo

Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych podpisana przez Prezydenta RP

Przyjęcie przepisów ustawy stwarza warunki do upowszechnienia transportu elektrycznego w Polsce, a tym samym otwiera nowe perspektywy rozwoju dla polskiego biznesu i sektora naukowego. Elektromobilność może stać się napędem nowoczesnej gospodarki, przyczynić się do wzrostu innowacyjności w sektorze energetycznym oraz stanowić skuteczne narzędzie w walce z zanieczyszczeniem powietrza – komentuje minister energii Krzysztof Tchórzewski.
czytaj więcej

Projekt ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, przedłożony przez ministra energii.
czytaj więcej

Projekt Ustawy o elektromobilnośći i paliwach alternatywnych przekazany do RCL

W dniu 24 listopada 2017 roku z Ministerstwa Energii został przekazanych do Rządowego Centrum Legislacji projektu ustawy o elektromobilnościi i paliwach alternatywnych. Projekt datowany jest 22 listopada 2017 roku.
czytaj więcej

W 2025 roku prognozuje się że z OZE będzie produkowana energia na poziomie 36,9 TWh a z Energii Jądrowej na poziomie 11,8 TWh.

W 2025 roku prognozuje się że z OZE będzie produkowana energia na poziomie 36,9 TWh a z Energii Jądrowej na poziomie 11,8 TWh. Kontynuując temat związany z „Krajowymi ramami polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych” należy omówić znajdujące się w nim założenia. W Polsce cena nowego osobowego samochodu elektrycznego EV jest wyższa niż auta o napędzie tradycyjnym, można przyjąć że zaczyna się ona od 100 tyś PLN. Dzięki aktywności prywatnych importerów obserwujemy wzmożony ruch na rynku używanych pojazdów BEV. Według naszych analiz prywatni importerzy odegrają istotną rolę przy osiąganiu planowanego 1 mln pojazdów elektrycznych w 2025 roku. Na rynku wtórnym przykładowo cena 3 letniego Fiata 500E, pojazdu w 100% elektrycznego, zaczyna się od około 70 tyś PLN.
czytaj więcej

Krajowe ramy polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych

W projekcie ustawy odnajdujemy odwołanie do dokumentu którego pełna nazwa brzmi „Krajowe ramy polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych” i jest on datowany na 29 marca 2017 roku. W zamyśle w tym dokumencie są cele i instrumenty wsparcia dla rozwoju rynku i infrastruktury w odniesieniu do energii elektrycznej i gazu ziemnego w postaci CNG i LNG stosowanych w transporcie drogowym oraz transporcie wodnym.
czytaj więcej

Stanowiska zgłoszone w ramach konsultacji publicznych

Dziś od rana na portalu Rządowego Centrum Legislacji (RCL) publikowane są zgłoszone uwagi do projektu Ustawy o Elektromobilności i paliwach alternatywnych. Wszystkie dokumenty są zebrane na etapie konsultacji publicznych.
czytaj więcej

1 2 3