Stanowiska zgłoszone w ramach konsultacji publicznych

Dziś od rana na portalu Rządowego Centrum Legislacji (RCL) publikowane są zgłoszone uwagi do projektu Ustawy o Elektromobilności i paliwach alternatywnych. Wszystkie dokumenty są zebrane na etapie konsultacji publicznych.
Wiele z nich jest bardzo ciekawych i jeżeli ustawodawca je uwzględni projekt może liczyć na sukces.

Szczegóły najdziecie na stronach RCL w sekcji "Stanowiska zgłoszone w ramach konsultacji publicznych"

My ze swej strony postaramy się szerzej opisać ciekawe dokumenty.