Koncern Volkswagen zwiększa swoje zobowiązania na rzecz ochrony środowiska naturalnego

Koncern Volkswagen zwiększa swoje zobowiązania na rzecz ochrony środowiska naturalnego: do 2025 roku o 45% mniejsze
obciążenia dla środowiska

 • Rośnie znaczenie szeroko rozumianej strategii na rzecz ochrony
  środowiska naturalnego: koncern Volkswagen formułuje nowe cele w
  tym zakresie
 • Szef koncernu Matthias Müller: „Musimy przyjrzeć się całemu cyklowi
  życia samochodu – od surowców i produkcji energii po recykling”
 • Group Environmental Conference (GEC) w Wolfsburgu: pełnomocnicy
  do spraw środowiska rozmawiają z Zarządem, Radą Zakładową oraz
 • Radą ds. Zrównoważonego Rozwoju o celach koncernu w dziedzinie ekologii

Koncern Volkswagen zamierza przejąć w przemyśle samochodowym wiodącą rolę w dziedzinie zrównoważonego rozwoju. „Przez długi czas Volkswagen przodował pod tym względem – i chcemy by znowu tak było”, powiedział Matthias Müller, Prezes Zarządu Koncernu Volkswagen podczas rozpoczęcia dwudniowej konferencji Group Environmental Conference (GEC) w Wolfsburgu. „Naszym celem jest wnoszenie decydującego wkładu w ograniczenie zmian klimatu i w poprawę jakości powietrza w miastach”. Nie chodzi jednak tylko o pojazdy niezanieczyszczające środowiska. Jego ochrona w procesie produkcji samochodów również odgrywa w koncernie bardzo ważną rolę. „Dlatego także w dziedzinie produkcji stawiamy sobie nowe, ambitne cele: do 2025 roku o kolejne 20% zmniejszymy obciążenia koncernu Volkswagen dla środowiska”, zapowiedział Müller. „W stosunku do roku 2010 oznacza to o 45% mniej wykorzystanej do produkcji samochodu energii, dwutlenku węgla, wody, rozpuszczalników i odpadów na każdy pojazd”. Koncern Volkswagen wdraża w tej dziedzinie wielki, strategiczny plan, podkreślił Müller:
„Rozszerzamy pojęcie środowiska i zrównoważonego rozwoju. Musimy przyjrzeć się pod tym kątem całemu cyklowi życia samochodu – od surowców i produkcji energii po recykling”. Koncern Volkswagen realizuje tym samym zalecenia Rady ds. Zrównoważonego Rozwoju, w której zasiadają niezależni eksperci z różnych krajów. Doradzają oni Zarządowi Koncernu w kwestiach związanych z przebudową przedsiębiorstwa. Wśród prelegentów występujących na odbywającej się w Wolfsburgu konferencji koncernu poświęconej sprawom ochrony środowiska naturalnego był m.in. Georg Kell, założyciel UN Global Compact i rzecznik powołanej rok temu przez Volkswagena Rady ds. Zrównoważonego Rozwoju.

„Nasi klienci i społeczeństwo oczekują od nas działań zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju”, podkreślił w swoim przemówieniu szef koncernu Matthias Müller.

Krytyczna i konstruktywna wymiana opinii jest ważna dla koncernu, by mógł odzyskać zaufanie utracone w wyniku kryzysu związanego z silnikami Diesla.

„To dobrze, że Volkswagen otwiera się i chce popatrzeć na siebie z zewnątrz. I to właśnie w sprawach środowiska naturalnego i zrównoważonego rozwoju”, stwierdził Müller podczas konferencji.

Niecały rok temu nadaliśmy temu instytucjonalny charakter powołując w koncernie Radę ds. Zrównoważonego Rozwoju”.

Bernd Osterloh, Przewodniczący Rady Zakładowej Koncernu, stwierdził w mowie powitalnej:

„Volkswagen musi wykazać się wielkim zaangażowaniem, by ponownie znaleźć się na szczycie rankingu przedsiębiorstw kierujących się zasadami zrównoważonego rozwoju. Zajmowaliśmy tę pozycję w sierpniu 2015 roku. Z powodu skandalu związanego z emisją spalin zupełnie słusznie ją straciliśmy. Naszym wspólnym celem musi być teraz powrót na najwyższe pozycje w tabeli. Praca setek ekspertów do spraw środowiska w koncernie Volkswagen jest ważnym krokiem w tym kierunku”.
 

Od 1998 roku regularnie odbywają się konferencje, podczas których około 400 pełnomocników do spraw środowiska z całego koncernu dyskutuje na temat strategii, środków i projektów pozwalających Volkswagenowi rozwijać się zgodnie z zasadami równoważonego rozwoju. „Koncern Volkswagen wdraża te zasady do łańcucha wartości, a inwestując w energię ze źródeł odnawialnych wnosi ważny wkład w przemiany w dziedzinie energii”, stwierdził Stephan Krinke, szef działu Środowisko i Zarządzanie Środowiskiem w koncernie Volkswagen. „Wykorzystamy tę konferencję do wprowadzenia takich zmian w koncernie, które umożliwią nam realizację naszych ambitnych celów”. Podczas dwudniowej konferencji Group Environmental Conference 2017 w ramach Mobile Life Campus w Wolfsburgu przedstawiono także liczne projekty dotyczące środowiska naturalnego oraz inicjatywy podejmowane w tej dziedzinie przez poszczególne marki koncernu.

Volkswagen Group Polska
Koordynator ds PR i Corporate Affairs
Patryk Tryzubiak

tel.+48 690 406 416
e-mail: patryk.tryzubiak@volkswagen.pl