Mitsubishi Motors realizuje projekt EcoLab

„Zrównoważona mobilność" stała się modnym hasłem, które dla wielu jest wciąż zagadką. Zarówno sama koncepcja, jak jej aspekty fiskalne i ograniczenia, normy i standardy, do których się odnosi, technologie, których dotyczy itp., aż po sprawy związane z przepustowością ruchu drogowego, dostępnością stacji ładowania baterii oraz różnic między dostępnymi rozwiązaniami elektrycznymi – wszystko wymaga wyjaśnienia, szczególnie teraz, gdy elektromobilność stopniowo staje się elementem głównego nurtu rozwoju motoryzacji.

To właśnie stanowi rację bytu nowego projektu EcoLab, właśnie ogłoszonego przez Mitsubishi Motors Spain w Madrycie.

EcoLab zaprezentuje się od października 2018 r. do lutego 2019 r. podróżującym do 15 różnych miast w całej Hiszpanii w ramach road show, proponując uczestnikom warsztaty i prelekcje na temat ekonomii jazdy i sposobów poprawienia wydajności paliwowej, oznakowań środowiskowych, ograniczeń ruchu, a także poruszając praktyczne tematy – frachtu, emisji itp.

Jorge Belzunce, dyrektor generalny Mitsubishi Motors Spain: Mitsubishi Motors chce projektem Ecolab pomóc społeczeństwu przełamać szum informacyjny i uporządkować lawinę często sprzecznych informacji o mobilności jutra i o istniejących już dzisiaj rozwiązaniach alternatywnych. Chcemy dzielić się naszą wizją i pomagać w rozwiewaniu wielu wątpliwości.

Ostatecznie EcoLab pomoże również w promowaniu idei, że od zrównoważonej mobilności zależy koegzystujący z czystym środowiskiem postęp gospodarczy i społeczny. Szczegóły dostępne na stronie: www.ecolab-mitsubishi.es