Konferencja pod patronatem honorowym Ministra Energii i Ministerstwa Rozwoju

W dniu 25.01.2018 w Warszawskim Domu Technika NOT odbyła się konferencja po patronatem Ministerstwa Energii i Ministerstwa Rozwoju.

 Celem konferencji była prezentacja aspektów prawnym i technicznych w zakresie rynku elektromobilności w Polsce. W panelach uczestnicy dyskutowali nad potencjałem polskiego przemysłu w odniesieniu do produkcji i dalszej eksploatacji pojazdów elektrycznych oraz infrastruktury z tym związanej. Drugim bardzo ważnym tematem były przedstawiane wyzwania jakie stoją przed sektorem energetyki w zakresie dostarczania energii elektrycznej dla transportu elektrycznego.
 

Ramowy program konferencji obejmował:

- Pojazdy elektryczne w transporcie zbiorowym: aspekty ekologiczne, ekonomiczne i kulturowe
- Elektryczne samochody osobowe, dostawcze, przemysłowe
- Podaż i popyt na energię w dobie rozwoju elektromobilności
- Zarządzanie systemem energetycznym
- Wyzwania dla sieci elektroenergetycznej i zadania dla operatorów
- Czy jest szansa na rozwój OZE
- Magazynowanie energii
- Inteligentne systemy ładowania pojazdów

Na konferencji pojawiły się następujące osobowości:

- Ewa Mańkiewicz- Cudny – Prezes NOT
- Piotr Szymczak- Prezes SEP
- Alicja Pawłowska- Przedstawiciel Ministerstwa Energii
- Robert Dzierzgwa- Przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju
- dr inż. Radosław Figura- Uniwersytet Technologiczno- Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, członek Polskiego Komitetu Elektromobilności SEP
- Jędrzej Dąbrowski- Ele- DriveCo Sp. z o.o.
- mgr inż. Zbigniew Nosal- Prezes Zarządu PKM Sp. z o.o. w Jaworznie
- mgr inż. Jan Kuźmiński- Prezes Zarządu MZA Sp. z o.o. w Warszawie
- dr inż. Andrzej Muszyński- ElektroMobility Poland S.A.
- Tomasz Detka- Kierownik Zakładu Elektromobilności, Przemysłowy Instytut Motoryzacji
- Anna Szakowska- Prezes MOTORTEST- Dealer Hyundai
- Małgorzata Haller- Dyrektor ds. rozwoju, Warszawska Izba Gospodarcza
- Robert Karwacki- Z-ca dyr. ds. technicznych, MZK Zielona Góra
- Radosław Gutowski- Polski Komitet Elektromobilności SEP
- dr hab. Inż. Piotr Biczel- prof. Politechniki Warszawskiej
- prof. dr hab. inż. Jerzy Szkutnik- Politechnika Częstochowska
- Marek Sutkowski- kierownik ds. wdrożeń zaawansowanych technologii- Horus- Energia Sp. z o.o.
- Łukasz Sosnowski- innogy Stoen Operator Sp. z o.o.
- doc. dr inż. Wiesław Brociek- Członek Zarządu OW SEP, Politechnika Warszawska
- prof. dr hab. inż. Janusz Lewandowski, Politechnika Warszawska
- Leszek Drogosz- Dyrektor Biura Infrastruktury Urzędu z. st. Warszawy
- Waldemar Olczak- Komitet Elektromobilności SEP
- dr inż. Wojciech Burdecki- Prezes BX WBURDECKI Sp. z o.o.
- dr Adam Olszewski- Dyrektor Energy Storage Management
- dr Jerzy Nadolski- Prezes Almides Sp. z o.o.Źródło: Materiał własny