Sejm przyjął projekt ustawy o elektrtomobilności i paliwach alternatywnych. Druk nr 2147 SPRAWOZDANIE KOMISJI DO SPRAW ENERGII I SKARBU PAŃSTWA ORAZ KOMISJI INFRASTRUKTURY

SPRAWOZDANIE

KOMISJI DO SPRAW ENERGII I SKARBU PAŃSTWA

ORAZ KOMISJI INFRASTRUKTURY

o rządowym projekcie ustawy o elektromobilności

i paliwach alternatywnych (druk nr 2147)

 

 

Sejm na 55. posiedzeniu w dniu 9 stycznia 2018 r. - zgodnie z art. 39 ust. 2 regulaminu

Sejmu – skierował powyższy projekt ustawy do Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa oraz Komisji Infrastruktury w celu rozpatrzenia.

 

Komisje: do Spraw Energii i Skarbu Państwa oraz Infrastruktury po rozpatrzeniu

powyższego projektu ustawy na posiedzeniu w dniu 10 stycznia 2018 r.

 

wnoszą:

 

Wysoki Sejm uchwalić raczy załączony projekt ustawy.

 

Warszawa, dnia 10 stycznia 2018 r.

 

 

W dniu dzisiejszym tj 11 stycznia odbyło się głosowanie nad sprawozdaniami przygotowanymi przez w/w komisje

Poniżej przedstawiamy wyniki głosowań.

Poniższe dotyczy wniosku złożonego przez PO o odrzucenie projektu ustawy w całości

Głosowanie o przyjęcie przez Sejm projektu Ustawy o Elektromobilności i paliwach alternatywnych druk nr 2147

 

Tu znajdziecie załączony do sprawozdania projekt dokumentu druk nr2147

Poniżej relacja z obrad Sejmu Sprawozdania to przedział czasowy 9:37 do 10:27

Jest to przekierowanie do zasobów Sejmu więc nie gwarantujemy dostępności materiału