Przełomowy projekt platformy agregacji zasobów elektrycznych

Trzydzieści firm, w tym Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc., NEC Corporation, Goal Connect Co., Ltd., SEKISUI CHEMICAL CO., LTD., TEPCO Power Grid, Inc., TEPCO Energy Partner, Inc., TAKAOKA TOKO CO., LTD., Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation, Japan Weather Association, Mitsubishi Motors Corporation i Hitachi Systems Power Services, Ltd. * 1 złożyło wniosek jako konsorcjum o dotację na pokrycie kosztów „Projektu demonstracyjnego budowy w roku budżetowym 2020 wirtualnej elektrowni, korzystającej z zasobów energii po stronie poboru (Projekt agregacji VPP)” na który japońskie Ministerstwo Gospodarki, Handlu i Przemysłu złożyło ofertę publiczną w ramach inicjatywy na rzecz otwartych innowacji Zrównoważonego Rozwoju. Właśnie rozpoczęła się faza demonstracyjna tego eksperymentu, której celem jest zbudowanie inteligentnego systemu zarządzania źródłami energetycznymi – wirtualnej elektrowni* 2 (zwanej dalej „VPP”), dzięki której może zostać skomercjalizowane agregowanie rozproszonych zasobów.


W ostatnich latach powtarzają się problemy z utrzymaniem stabilnych dostaw energii, wynikających z wahań w jej produkcji. Jednocześnie pojawiają się nadwyżki energii, wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii, np. energii słonecznej (zwanych dalej „OZE”). Konieczne są zmiany adaptacyjne elektrowni i infrastruktury energetycznej, mające na celu ustabilizowanie sieci elektroenergetycznych. Budowa i utrzymywanie elementów struktury, służących do wytwarzania energii są jednak bardzo kosztowne. W tych warunkach konieczne staje się opracowanie nowego mechanizmu, który przy niewielkich kosztach będzie w stanie zrównoważyć nierównomierność dostaw prądu z OZE, zachowując stabilność sieci energetycznej.


W ramach projektu demonstracyjnego trzydzieści firm dąży do wykorzystania ekspansji energetyki odnawialnej w przyszłości poprzez uzyskanie stabilności sieci energetycznej oraz opracowania koncepcji wirtualnej elektrowni - inteligentnego systemu zarządzania źródłami energetycznymi, który agreguje zasoby energii rozproszonej w całym społeczeństwie, w różnego rodzaju urządzeniach wytwórczych i magazynujących takich, jak akumulatory, pojazdy elektryczne (zwane dalej „EV/PHEV”), termy do podgrzewania wody, panele fotowoltaiczne i inne – które mogą znaleźć zastosowanie w stabilizacji sieci energetycznej w skali megawatowej. Ponadto projekt ma również ustanowić model biznesowy dla systemów Vehicle to Grid (V2G), które mogą regulować zapotrzebowanie i podaż energii dzięki dwukierunkowości akumulatorów pojazdów EV/PHEV.

W roku budżetowym 2016 został opracowany system Aggregation Coordinator*3 (zwany dalej «AC») i zabezpieczono zasoby energii rozproszonej. W roku budżetowym 2017 udoskonalono i przetestowano system «AC», aby dostosować go do potrzeb firm zajmujących się dystrybucją i przesyłem energii. Stworzono model biznesowy, skierowany na komercjalizację agregacji zasobów. Następnie, w roku budżetowym 2018, udoskonalono ponownie i poddano testom system «AC» w nadziei na dostosowywania podaży i poboru na przyszłym rynku. Zastanawiano się także nad sposobami stabilizacji sieci dystrybucyjnych.

W roku budżetowym 2019 dołączyło do projektu 10 firm, a konsorcjum mogło nadal rozwijać i poszerzać zasoby, ulepszając i testując system «AC» pod kątem potrzeb rynku oraz zrównoważenia podaży i poboru.

W roku budżetowym 2020 konsorcjum będzie nadal udoskonalać i poddawać testom system «AC», aby poprawić precyzję kontroli zasobów i przyspieszyć nasze analizy, dotyczące problemów rynku i modeli biznesowych w zakresie dostosowania podaży i poboru. Będzie również angażować się w inicjatywy, mające na celu wczesne rozpoczęcie działalności związanej z agregowaniem zasobów rozproszonych oraz wejście na rynek zrównoważenia podaży i poboru od roku budżetowego 2021.


Dzięki budowie VPP, konsorcjum składające się z trzydziestu firm dąży do ustanowienia innowacyjnego systemu zarządzania energią i komercjalizacji zagregowanych zasobów prądu w celu rozwiązania globalnych problemów energetycznych i środowiskowych.