GDDKiA zapowiada nowe stacje ładowania na A1, A2, oraz A4

Opis

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę na dzierżawę terenu na 17 Miejscach Obsługi Podróżnych klasy I (MOP) zlokalizowanych przy autostradach A1, A2, oraz A4 w celu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania oraz świadczenia usługi ładowania pojazdów elektrycznych. ​

Umowy zawarte z firmą Ekoenergetyka Polska Sp. z.o.o. oraz konsorcjum firm Greenway Polska Sp. z o.o. i GreenWay Infrastrukture s.r.o. dotyczą następujących MOP: GDDKiA 

MOP Kałęczynek Wschód oraz MOP Kałęczynek Zachód - autostrada A1

MOP Ludwinowo Północ oraz MOP Ludwinowo Południe - autostrada A1

MOP Strzelce Północ oraz MOP Strzelce Południe - autostrada A1

MOP Głowno Wschód oraz MOP Głowno Zachód - autostrada A1 

MOP Dobieszowice Wschód oraz MOP Dobieszowice Zachód - autostrada A1

MOP Mogiły oraz MOP Bolimów - autostrada A2

MOP Kozanki oraz MOP Zaborów - autostrada A2

MOP Kuny oraz MOP Leonia - autostrada A2

MOP Chechło - autostrada A4

Rozbudowa i rozwój stacji ładowania

Umowy zawarte są na okres 10 lat, w ciągu których GDDKiA pobiera czynsz od dzierżawców. W ciągu 12 miesięcy od odbioru terenu dzierżawy, wybudują oni stacje ładowania pojazdów elektrycznych, składające się z dwóch punktów ładowania oraz świadczyć będą rolę dostawcy usługi ładowania.

W sytuacji kiedy dzierżawca stwierdzi wzrost zainteresowania usługą ładowania, umowa przewiduje możliwość rozbudowy stacji ładowania.

Powyższe działania przyczynią się do rozwoju rynku paliw alternatywnych w Polsce, a zakres usług dostępnych na MOP przy autostradach i drogach ekspresowych zarządzanych przez GDDKiA będzie się stale rozszerzał.