Osiem Nissanów Leaf zasiliło flotę Wrocławia

Coraz więcej jednostek samorządowych i spółek Skarbu Państwa modernizuje swoje floty, zastępując samochody spalinowe ekologicznymi pojazdami zeroemisyjnymi. Przykładem jest Urząd Miasta we Wrocławiu, który wzbogacił swój park o osiem Nissanów Leaf.

Obowiązująca od bliska półtora roku ustawa o elektromobilności przyczyniła się do znacznego wzrostu zainteresowania samochodami elektrycznymi ze strony administracji i spółek Skarbu Państwa. Prawo nakłada na samorządy obowiązek posiadania od 2020 r. minimum 10 proc. samochodów elektrycznych w swojej flocie, (w 2025 roku wymóg ten wzrośnie do 30 proc.), określa też minimalną liczbę ogólnodostępnych punktów ładowania, które mają zostać zainstalowane w danej gminie.

Wychodząc naprzeciw tym regulacjom Urząd Miasta we Wrocławiu zastąpił swoje najbardziej wyeksploatowane spalinowe samochody służbowe nowymi pojazdami zeroemisyjnymi. Do tej pory urząd dysponował dwoma takimi autami, które użytkowali pracownicy Wydziału Środowiska Rolnictwa oraz Wydziału Inżynierii Miejskiej. Teraz do urzędu trafiło osiem Nissanów Leaf, które będą służyły we wrocławskich jednostkach miejskich. Miasto zdecydowało się na wynajem samochodów na 3 lata.

Nissany Leaf będą wykorzystywane do wykonywania codziennych obowiązków służbowych, przede wszystkim związanych z pracą w terenie, w Miejskim Centrum Usług Socjalnych, Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, Zarządzie Zasobu Komunalnego, Zarządzie Inwestycji Miejskich, Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta oraz we wrocławskim Urzędzie Miejskim.