W 2025 roku prognozuje się że z OZE będzie produkowana energia na poziomie 36,9 TWh a z Energii Jądrowej na poziomie 11,8 TWh.

W 2025 roku prognozuje się że z OZE będzie produkowana energia na poziomie 36,9 TWh a z Energii Jądrowej na poziomie 11,8 TWh.

Kontynuując temat związany z „Krajowymi ramami polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych” należy omówić znajdujące się w nim założenia.

W Polsce cena nowego osobowego samochodu elektrycznego EV jest wyższa niż auta o napędzie tradycyjnym, można przyjąć że zaczyna się ona od 100 tyś PLN. Dzięki aktywności prywatnych importerów obserwujemy wzmożony ruch na rynku używanych pojazdów BEV. Według naszych analiz prywatni importerzy odegrają istotną rolę przy osiąganiu planowanego 1 mln pojazdów elektrycznych w 2025 roku. Na rynku wtórnym przykładowo cena 3 letniego Fiata 500E, pojazdu w 100% elektrycznego, zaczyna się od około 70 tyś PLN.  

Koszt przejechania 100 km samochodem elektrycznym uzależniony jest głównie od ceny energii elektrycznej (1 kWh).Można przyjąć, że koszt przejechania 100 km samochodem elektrycznym wynosi ok. 8 PLN

Udział pojazdów EV w ogólnej liczbie nowych pojazdów osobowych zarejestrowanych w Polsce w 2012 r. wynosił 0,29% natomiast w 2014 r. było to 1,29%. Udział pojazdów EV w całkowitej liczbie pojazdów w Polsce w 2013 r. kształtował się na poziomie 0,012%. Pomimo widocznych tendencji wzrostu sprzedaży tempo rozwoju rynku pojazdów elektrycznych jest nadal mniejsze niż w pozostałych krajach Unii Europejskiej.

Przygotowując projekt ustawy przyjęto założenie że wraz ze sprzedażą pojazdów elektrycznych będzie wzrastała ilość pozostałych pojazdów zasilanych alternatywnymi źródłami zasilania. Jak wiemy bez równoczesnego rozwoju infrastruktury każdy plan legnie w gruzach. Ustawodawca nakreślił więc stosowne cele na rok 2020 oraz na rok 2025.

Powyższe założenia dotyczą rozwoju infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych oraz punktów tankowania CNG w 32 wybranych aglomeracjach.

Cele na rok 2025 dotyczą już terenu całego kraju i uwzględniają dostępność usługi bunkrowania LNG w portach w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i Świnoujściu.

Planując rozwój infrastruktury, ustawodawca założył wzrost liczby pojazdów elektrycznych tak aby w 2025 osiągnąć cel w postaci 1 miliona pojazdów EV poruszających się po naszych drogach.

Powyższa tabela przedstawia w sposób liniowy i systematyczny, rok do roku, wzrost liczby pojazdów elektrycznych. Należy zauważyć, że rzeczywiste wartości dla roku 2016 różnią się do przyjętych w modelu, jednak w następnych latach rzeczywiste wartości powinny być zbliżone do modelowych. Wskazane w tabeli wartości liczbowe są tylko obrazową ścieżką osiągnięcia celu, gdyż trudno jest obecnie z całą pewnością przewidzieć, w którym momencie nastąpi nagły przyrost pojazdów elektrycznych. Planowany jest on na lata 2021–2024, czyli zgodnie z prognozowanymi trendami będzie to moment, w którym technologia pojazdów elektrycznych powinna być już dostatecznie rozwinięta. Cel wyznaczony na rok 2025 pozwoli w odpowiedni sposób rozwinąć infrastrukturę do ładowania, jak i ograniczyć emisję szkodliwych związków przez sektor transportu.

Przyjrzyjmy się teraz planom na 2020 rok. Cele zakładają 50 tyś. pojazdów elektrycznych poruszających się w 32 wybranych aglomeracjach. Czy jest to możliwe ? Czy jest możliwe aby w 2020 roku na zakładanym terenie było 6 tyś. publicznie dostępnych punktów ładowania o normalnej mocy i 400 punktów o dużej mocy ładowania ?

 

Poniższa Tabela nr. 6 przedstawia Wybrane aglomeracje i obszary gęsto zaludnione w Polsce. Są to wspomniane uprzednio 32 aglomeracje wybrane w oparciu o dane za rok 2014.

Czy po ulicach Warszawy w 2020 roku będzie się poruszało 10 tyś pojazdów elektrycznych ? Czy w Krakowie natkniemy się na 4 tyś pojazdów i będziemy mogli skorzystać z 525 ogólnodostępnych punktów ładowania ? Poniżej tabela ukazuje przyjęty plan na 2020 rok.


Polska to kraj ludzi odważnych, kreatywnych i lubiących stawiać sobie ambitne cele. To, że w 2014 roku byliśmy na samym końcu w zestawieniu rejestracji samochodów BEV w Europie nie oznacza, że tak już pozostanie. Jeżeli ustawodawca wywiąże się z planów i gminy będą promować transport ekologiczny możemy osiągnąć plan. Już teraz, kiedy jesteśmy na początku drogi, widać dynamiczny rozwój firm dostarczających stacje ładowania. Widzimy ich ambitne plany budowy sieci stacji ładowania przy sieci drogowej TEN-T oraz przy pozostałych szlakach komunikacyjnych. Architekci i developerzy również dostrzegają potrzebę uwzględniania w swoich inwestycjach miejsc do ładowania pojazdów elektrycznych. Operatorzy galerii handlowych oraz centrów biurowych już teraz zastanawiają się jak dostosować swoje obiekty do nowego nurtu. Firmy z branży HoReCa czyli hotelarze i restauratorzy też muszą zmienić podejście do swoich gości i muszą zapewnić im nie tylko zwykły parking ale muszą zaoferować parking dla pojazdów elektrycznych.

Pamiętajmy też, że 1 milion aut elektrycznych w Polsce do dodatkowy popyt na energię elektryczną. W 2025 roku będziemy potrzebowali dodatkowo około 2,3 TWh energii elektrycznej. Musimy ją nie tylko odebrać, dostarczyć ale i wyprodukować ! Już teraz gminy powinny przewidywać i przygotowywać się do większego zapotrzebowania na energię elektryczną. Właściciele miejsc postojowych dla pojazdów BEV muszą już teraz rozpocząć przygotowania do zapewnienia elektrykom wystarczającej ilości energii. Pamiętajmy o tym, że człowiek jest niecierpliwy i nie lubi czekać. Dlatego też trzeba myśleć przyszłościowo i kierunkować się jednak na punktach szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych. Punktach, które będą oferowały przyłącze DC o mocy przynajmniej 50 kW i które będą w stanie naładować typowy pojazd elektryczny do 80 % pojemności w około 20 – 30 minut !

 

Jak widać z powyżej przytoczonych założeń stoimy przed wielkim wyzwaniem jakim jest nauczenie się wytwarzania w sposób ekologiczny energii i jej późniejszego magazynowania. Czas pokaże czy rzeczywiście plany się powiodą. My ze swojej strony liczymy, że elektromobilność to właściwy kierunek.

Na zakończenie przypomnienie użytej terminologii

  • BEV (battery electric vehicle) – pojazd elektryczny wykorzystujący tylko energię elektryczną zgromadzoną w bateriach;
  • CNG (Compressed Natural Gas) – sprężony gaz ziemny;
  • EV (Electric Vehicles) – pojazdy elektryczne, zarówno PHEV, jak i BEV;
  • LNG (Liquefied Natural Gas) – skroplony gaz ziemny;
  • LPG (Liquefied Petroleum Gas) – gaz płynny ropopochodny;
  • PHEV (plug in hybrid electric vehicle) – hybryda elektryczno-spalinowa z możliwością doładowania energii w punktach ładowania pojazdów;